Open/Close Menu Vítejte na stránkách Zelené Tary, která Vás, pokud sami budete chtít, povede po cestě sebepoznání.
2020

Hlavní energie příštího roku – poslední soud – souzeni budou ti, co se sami sobě zpronevěřují.

Heslo na rok 2020 – pokud necítíte, že chcete pomáhat lidem, tak to nedělejte, protože se zpronevěřujete sami sobě, je to alibistické, hrabete si pouze pozitivní karmu, která vás doběhne tím, že budete žít v domněnkách. Pokud od srdce a z hloubi duše nechcete druhým pomáhat, tak jim alespoň neubližujte. Protože ubližování, neúcta k životu a k druhým bude největší energetický dluh do budoucnosti, který se vám během dalších let bude násobit.

Rok 2020 je jen doba, kdy sklízíme, co jsme zaseli. Vím, že mnozí budou říkat: „já jsem dobrý člověk, udělal jsem velmi mnoho dobra“, ale i tzv. vaším dobrem se dá napáchat mnoho škod.

Neupřímnost bude trestána neúměrně a může se vám zdát, že nespravedlivě. Proto jsme léta pracovali na upřímnosti, co cítím, to říkám, co říkám, to cítím.

V roce 2019 jsme v pravdě měli dořešit všechny svoje vztahy, ve kterých bylo nedorozumění, nevole, pocity křivdy, ublížení a tím žít v pravdě svého srdce a duše. Každý sám se musí podívat, jak si v této oblasti stojí.

Kolik dobra jsem zasel a s jakým záměrem jsem začal svoje projekty, na jakých základech vše bylo postaveno – podrazech, obohacení se na druhých, nevěrách, sobectví – touto energií budou i dál vaše cesty žít. Nemusím se rozepisovat, jak to bude, to každý prožije na vlastní kůži. A teď je to o vás, čestných lidech, kteří možná po léta trpěli, že byli zneužívání a používáni ve své lásce, dobrotě a nesobeckém jednání, vystoupili jste z role oběti, ponechajíc si laskavost, láskyplnost a pouze dokázali vybudovat hranice proti používání lidí, kteří vás zneužívali, využívali a hnali do pocitu viny.

Rok 2020 má princip dobrého úsudku, vhledu a intuice. Mnoho lidí v sobě pocítí, že ví a půjdou správnou cestou. Bohužel to nese i druhou stránku, že bude přibývat mnoho falešných vizionářů, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou vyvoleni k tomu, aby pomáhali druhým. Velký prostor budou mít šejdíři a podvodníci. Vaše intuice vás bude chránit před těmito lidmi a všemi situacemi. Nenechte si nikdy nic namluvit a jděte svými pocity, co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro tebe a co je dobré pro tebe, nemusí být dobré pro mě.

Tento rok vyjadřuje skutečnosti a vidět věci v širších souvislostech. Úzký pohled na život vás bude svírat. Každý příběh bude specifický a je to jen důsledek naplnění všech vašich skutků. Vnímejte hodně symboly, které vás povedou, ale samozřejmě si je musíte dobře přečíst.

Budou vytvářené nové struktury ve vztazích a rodinách i v profesní oblasti. Otevírají se brány k vyššímu inspirovanému vnímání tvořivé energie. Tato energie nás vede k růstu, dařit se bude lidem, kteří umí pracovat v týmu a spolupracovat. Spolupráce znamená, že všichni přinášejí stejně. Není prostor pro konzumenty a jednostranné vztahy. Pokud jste napojeni na tuto energii, budete velmi jednoduše spojovat kariéru s osobními vztahy.

 

Rok 2020 = v numerologii číslo 4 a v tarotu CÍSAŘ

Dobrý vládce nebo despota.

Dobrý vládce – pomáhá a vede do světla lidi s pozitivní energií a tou vládne, zvyšuje jejich hodnotu a otevírá dveře k úspěchu.

Despota – pomáhá a vede lidi s negativním přístupem do temnoty, destrukce, zoufalství, marnosti.

Tito lidé budou v neustálém boji, konfliktu a napětí.

LEDEN

Bude se objevovat, jak jsme ukotveni ve svém středu a budou prověřovány hranice, jestli se necháme zneužívat nebo ostatní zneužíváme. Dobrý měsíc pro cestování – na svých cestách můžete najít svůj střed.

ÚNOR

Bude to měsíc rozhodování, budete se muset rozhodovat v mnoha směrech. Vždy mějte na paměti, že správné rozhodnutí je právě to, které rezonuje s vámi, je opravdu vaše a ne kvůli druhým. Jde o to, aby bylo dobře vám a ne o to, aby jste se zavděčili ostatním. Bude to prověření, jestli jdete po vlastní cestě nebo cestě druhých.

BŘEZEN

Tenhle měsíc můžete vyléčit staré rány novými přístupy, směry, odhodláním žít tak, jak to cítím a po čem léta toužím. Březen vám otevře lehčí cestu ke změnám. Vždy je na vás, jak blízko stojíte u svého středu a nežijete skrze druhé.

DUBEN

Je to měsíc nekonečných možností, ale zároveň lidem, kteří nejdou svojí cestou, je to měsíc ještě většího zacyklení se ve svém vlastním zoufalství. Není to jen o tomto životě, jak se chováme, ale i o životech, které jsme prožili a o naplňování karmických dluhů nebo naopak přijetí karmických darů.

KVĚTEN 

Velmi náročný měsíc pro emoce, bude vyplouvat naše opravdovost a opět záleží na vás, jestli chcete být pravdiví a nebo si nasadit masku, kterou jste byli zvyklí nosit celý život. Pod maskou se budete dusit a vaše cesta životem se ubírá domněnkami a nerealitou života. Ten, kdo žije v pravdě, budou mu otevírány brány vědomí, moudrosti a vědění. Najednou budete mít pocit, že víte – víte a nepotřebujete rady . víte si rady. Přijde úleva.

ČERVEN

Bude se projevovat v nových začátcích, ale zároveň, jaký osud jste si vepsali do svých životů svými činy, tak je nastaveno i pár let, které budete žít. V červnu můžete pocítit právě tyto energie a ještě máte nějakou chvíli času tyto věci napravit.

ČERVENEC

Pocítíte hodně duálnost. Ten, kdo kolem sebe nemá lidi na stejné vlně (svoje stádečko), kde cítí bezpečí, bude se cítit velmi sám, osamocen. Bude hodně agresivity, sebevražd, konfliktů. Budou otevírány nové začátky lidem, kteří žijí ve světle. Nastupuje nový věk.

SRPEN

Je to, jako kdyby jste udělali kotrmelec. Ten, kdo má pružnou mysl, nedrží se starých systémů a zkostnatělých názorů, udělá kotrmelec, vyskočí a bude mít pocit, že se probudil. Bude pociťovat příval energie jak fyzické, tak tvořivé. Ti, kteří se brání změnám a chtějí, aby se změnilo okolí víc, než oni, po kotrmelci zůstanou na zemi, ve tmě a budou propadat do svých neustále se opakujících vzorců, ať už je to opět nespokojenost, marnost, zoufalství…”všichni mně ubližují”, “nedaří se”, “nemůžu být šťastný”, …

ZÁŘÍ

Odchází vše nepotřebné a vy se s láskou s tím rozlučte. Nedržte se toho, co už je pro vás dávno mrtvé. Ať nemusíte vydávat energii do vzkříšení něčeho, co je rozbité, suché, troudnaté. Vše tohle vás brzdí a nepomáhá vám být silní a naplňovat svoji karmu. Pro vás, co neumíte opouštět staré věci, se na vás vše valí a vy utíkáte před tou velkou koulí,  která vás může převálcovat.

ŘÍJEN

Na začátku října se všichni nadechneme a příliv nové silné energie využijeme jako vlnu surfař. Nic neřešte a nechte se vést. Věřte, že tato energie vás dovede do bezpečného přístavu vašich tužeb a snů. A samozřejmě pro negativně smýšlející a nečestné lidi to bude tsunami. Máte ještě sílu na to, aby jste hráli na okolí, že je vše v pořádku, ale už sami cítíte a vidíte, že se vám vše sype pod rukama. Samozřejmě se to týká i lidí, kteří si hrají na pozitivní, kdy je to staré krásné přísloví: “v puse med, v srdci jed”. Mohou se vám prolnout situace z ledna, které jste nedotáhli do konce, dokončete je prosím.

LISTOPAD a PROSINEC

Už jste všichni tam, kde máte být. V těchto dvou měsících to, jak žijete, jak se cítíte, co řešíte/neřešíte, je vlastně vaše cesta. Buď cesta světla nebo tmy.

Rok 2020 je úžasný rok, kdy bez jakýchkoli výmluv, alibizmu, přetvářky, přesvědčování sebe i druhých, žijete tak, jaká je vaše životní esence, na  které jste měli pracovat mnoho let, aby vaše životy se staly snesitelnými hlavně pro vás samé.